Monday, 27 February 2012

MaAf

Seseorang yang mulia ialah, apabila memberi kemaafan kepada saudaranya yang berbuat kesalahan kepadanya.

Seseorang itu lagi mulia, apabila memberi kemaafan dan meredhai (melupakan kesalahan) saudaranya.

Sesorang itu tersangatlah mulia jika memberi kemaafan, meredhai saudaranya dan memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya sendiri

No comments: